Pawbol S.A.
Producent Osprzętu Elektrotechnicznego

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa

  • POIG działanie 4.2 (Rozwój działalności B & R i wytworzenie nowych wzorów przemysłowych w PAWBOL)

 

Projekt firmy współfinansowany ze środków EFRR w ramach Priorytetu 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

  • “Integracja systemów produkcyjnych, magazynowych, księgowych pozostałych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji  partnerami”

 

DOTACJE NA INNOWACJE